Fastighet och mark

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Till varje fastighet finns en fastighetsbeteckning. I fastighetsregistret, som hanteras av oss, kan du se vem som äger vad. Vi hjälper dig när du ska bli registrerad som ägare till en fastighet och behöver ansöka om lagfart, eller när fastighetsgränserna behöver ändras.