Förrättningsakter

Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta och/eller i handlingar och arkiveras för all framtid i en förrättningsakt.

Akternas innehåll

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighets­indelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter.

Förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Här finns den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i Fastighetsregistret, till exempel om servitut och gränser.

Produkter Förrättningsakter

Produkterna ArkivSök och Akt Direkt är framtagna tjänster för dig som behöver tillgång till förrättningsarkiven i ditt arbete. De ger dig åtkomst till informationen som finns lagrad i Arken - Lantmäteriets digitala arkiv.

Läs mer om tjänsterna ArkivSök och Akt Direkt.

Om du är privatperson

Vill du titta på historiska kartor och akter, använd tjänsten Historiska kartor, som visar förrättningsakter mellan åren 1628-1928.

Via tjänsten Min fastighet kan du som står som ägare till en fastighet se de akter som är kopplade till din fastighet och finns i Lantmäteriets digitala arkiv.

Det går också bra att kontakta vårt Kundcenter.