Ortnamn

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och ska verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick.

Sök ortnamn

Tjänsten Sök ortnamn innehåller Sveriges officiella ortnamnsregister. Alla namnen är sökbara och visas med en markering på en karta.

Vad vi gör inom ortnamn

  • Vi fastställer ortnamn i fastighetsregistret och i Lantmäteriets geodata.
  • Vi samordnar den statliga ortnamnsverksamheten.
  • Vi lämnar råd och rekommendationer och genomför utbildningar.

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når oss via e-post: ortnamnskontakt@lm.se.
Vill du ringa oss? Kontakta Lantmäteriets kundcenter.