Kontakt

Behöver du hjälp? Vår support för Nationella geodataplattformen är tillgänglig för att svara på frågor och reda ut problem. 

Kontaktuppgifter till supporten för Nationella geodataplattformen

Telefon: 026-63 36 00

E-post: geodatasupport@lm.se

Öppet vardagar kl. 9-12

Regionala geodatasamordnare för kommuner

Lantmäteriets regionala geodatasamordnare (pdf, nytt fönster) finns tillgängliga för kommuner rörande frågor kring Smartare samhällsbyggnad och den Nationella geodataplattformen.