Lantmäteriets arkiv

Lantmäteriet med dess föregångare har bedrivit verksamhet sedan år 1628, vilket gett upphov till en omfattande mängd kartor och administrativa handlingar under de snart 400 åren myndigheten funnits.

Lantmäteriet bildades 2008 i och med en sammanslagning av Lantmäteriverket, statliga lantmäterimyndigheterna och Inskrivningsmyndigheterna. Historik och information om Lantmäteriets föregångare hittas i informationsredovisningsprogrammet Klara (nytt fönster) på respektive arkivbildare (den myndighet som skapar arkiv).

Arkivets innehåll

Handlingarna som verksamheterna producerat genom århundradena, är både omfattande och komplexa. Här följer några exempel på olika sorts information som upprättats;

  • närmare tre miljoner förrättningskartor med protokoll och beskrivningar
  • omkring hundratusen handritade och tryckta geografiska kartor i olika skalor
  • mer än 200 000 upprättade triangel- och höjdpunkter
  • upp emot 1,5 miljoner flygbilder
  • ett par tusen hyllmeter administrativa handlingar och handlingar rörande inskrivningsärenden

Centralarkiv

I Lantmäteriets centralarkiv förvaras främst handlingar från år 1996 och framåt. I vissa undantagsfall finns även äldre arkivbildare fortfarande kvar, t.ex. geodetiska arkivet, som sträcker sig från 1700-talet och framåt. 

Centralarkivets handlingar kan man ta del av genom att beställa handlingar, eller besöka arkivet. Det är gratis att beställa fram handlingar för att läsa på plats. Vill du beställa kopior kan en avgift tas ut.

Besök kan ske under ordinarie besökstider men kräver tidsbokning i förväg. Du kan boka tid genom att mejla till arkivarie@lm.se.

Riksarkivet

Handlingar från 1995 och bakåt i tiden är levererade till Riksarkivet. Vill man beställa äldre handlingar kan man gå in på Riksarkivets webbplats (nytt fönster)

Digital myndighet

Lantmäteriet är idag en digital myndighet, men har som målsättning att bli ännu bättre. Ett av delmålen är att få ett mer digitalt ärendeflöde där papper ska användas i mindre utsträckning och istället ersätts av digitala dokument.

Ett led i Lantmäteriets digitalisering är att långtidslagra information digitalt istället för analogt. Långtidslagringen görs i Lantmäteriets e-arkiv.