Rapporter

Här hittar du rapporter utgivna från 1982 fram till idag. 

Rapporter utgivna före år 2005 som inte finns i digitalt format lagerhålls av Lantmäteriet. Om du önskar beställa en sådan rapport, kontakta vårt kundcenter.

Rapporter från 2013-

Rapporter utgivna 2013-
Nr Författare Titel 
2024:1 Anders Bogghed

Skogsbrukets kostnader 2023 (pdf, nytt fönster)

2023:1  Nilfouroushan F, Gido N, Olsson P‑A, Puwakpitiya Gedara C

Activity Report: Contributions from Lantmäteriet to the InSAR-Sweden Project (pdf, på engelska, nytt fönster)

2022:3  Steffen H, Bagherbandi M, Eshagh M, Horemuz M, Johansson J Geodetic activities in Sweden 2018–2022 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2022:2 Fastighetsbildningsstöd Tomtanläggningsmetoden för värdering av växter och anläggningar enligt expropriationslagen (pdf, öppnas i nytt fönster)
2022:1 Jivall L, Nilfouroushan F, Al Munaizel N Analysis of 20 years of GPS data from SWEREF consolidation points – using BERNESE and GAMIT-GLOBK software (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2021:1 Abraha K E, Frisk A, Westberg M, Wiklund P Swepos Data Quality Monitoring – GNSS Signal Disturbances Detection System (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2019:3 Engfeldt A RG 2000 – a comprehensive overview on the new gravity reference frame of Sweden (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2019:1 Alfredsson A, Alm L, Dahlström F, Jivall L, Kempe C, Wiklund P Förvaltning av de nationella geodetiska referensnäten (pdf, öppnas i nytt fönster)
2018:5 Jivall L, Nilfouroushan F Mast-based versus Pillar-based Networks for Coordinate Estimation of SWEREF points – using the Bernese and GAMIT-GLOBK Software Packages (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2018:4 Dan Norin
Anna B O Jensen,
Mohammad Bagherbandi och Mehdi Eshagh

Geodetic activities in Sweden 2014-2018 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster) 
2018:3

Vilhelm Svensson och
Fredrik Tobler

Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster) 
2018:2 Anders Bogghed

Skogsbrukets kostnader 2018 (pdf, nytt fönster)

2018:1 Malin KlintborgMalgorzata Drewniak Uppdrag att verka för digitalt först - För en smartare samhällsbyggnadsprocess (pdf, öppnas i nytt fönster)
2017:2 Malgorzata Drewniak Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information i grundkartor (pdf, öppnas i nytt fönster)
2016:7 Peter Nyhlén

The national geodata strategy 2016-2020 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster

2016:5 Anna Berggren Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo (pdf, öppnas i nytt fönster)
2016:4 Kempe C (ed.) Proceedings of the NKG General Assembly, Göteborg, Sweden, 1-4 September 2014 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2016:3 Peter Nyhlén Nationell geodatastrategi 2016-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)
2016:2 Andreas Engfeldt Preparations and plan for the new national gravity system, RG 2000 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2016:1 Andreas Engfeldt RG 2000 – status March 2016 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2015:4 Bengt Andersson, Anders Alfredsson, Anders Nordqvist och Ronald Kilström RIX 95-projektet - slutrapport(pdf, öppnas i nytt fönster)
2015:2 Dan Norin, Jan M. Johansson, Stig-Göran Mårtensson och Mehdi Eshagh Geodetic activities in Sweden 2010–2014 (pdf, på engelska, öppnas i nytt fönster)
2015:1 Annika Fredriksson och Madeleine Olsson Jämförelse av höjdmätning med olika GNSSmottagare i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (pdf, öppnas i nytt fönster)
2014:5 Kent Ohlsson Studie av mätosäkerhet och tidskorrelationer vid mätning med nätverks-RTK i SWEPOS 35 km-nät (pdf, öppnas i nytt fönster)
2014:2 Per-Ola Eriksson Review of current and near-future levelling technology – a study project within the NKG working group of Geoid and Height Systems (pdf, öppnas i nytt fönster)
2014:1 Bertil Jansson Utvärdering av projektresultatet Bygga Villa (pdf, öppnas i nytt fönster)
2013:4 Anders Bogghed Skogsbrukets kostnader 2013 Norra, mellersta och södra Sverige (pdf, öppnas i nytt fönster)
2013:2 Hanna Sörendal Underrättelseskyldighet vid inskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
2013:1 Tomas Vesterlin Samråd och olämpliga planbestämmelser (pdf, öppnas i nytt fönster)

Rapporter från 2006-2012

Rapporter utgivna 2006-2012
Nr Författare Titel 
2012:7   Nationell geodatastrategi: Sverige bygger en infrastruktur för geodata (pdf, öppnas i nytt fönster)
2012:6 Eije Sjödin Tomtanläggningsmetoden för värdering av växter och anläggningar enligt expropriationslagen (pdf, öppnas i nytt fönster)
2012:5 Lantmäteriet Båtnad vid omarrondering av skogsmark – ny
beräkningsmetod (pdf, öppnas i nytt fönster)
2012:4 Olof Unger Ny hantering av avtalsrättigheter (pdf, öppnas i nytt fönster)
2012:3 Rebecka Lundell Undersökning av nätverks-RTK-meddelande tillsammans med olika GNSS-mottagare - vid nätverks-RTK-mätning i SWEPOS nät av fasta referensstationer (pdf, öppnas i nytt fönster)
2012:2 Anna-Karin Lindh, Tomas Öhrn, Olle Unger och Sven Jonsson Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning (pdf, öppnas i nytt fönster)
2012:1 Kristin Andreasson och Johanna Dahlin Allmänt vatten - ett grumligt ämne (pdf, öppnas i nytt fönster)
2011:4 Tomas Vesterlin Upphävande av obehövlig ledningsrätt (pdf, öppnas i nytt fönster)
2011:3 Ke Liu A study of the possibilities to connect local levelling networks to the Swedish height system RH 2000 using GNSS (pdf, öppnas i nytt fönster)
2011:2 Jakob Jansson Undersökning av mätosäkerheten i det förtätade
SWEPOS-nätet i Stockholmsområdet – vid mätning med nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
2011:1 Eije Sjödin Beslut enligt 6 kap. 5 § plan- och bygglagen (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:11 Jonas Ågren och Lars E. Engberg Om behovet av nationell geodetisk infrastruktur och dess förvaltning i framtiden (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:10 Anders Bogghed Skogsbrukets kostnader 2010 (pdf, nytt fönster)
2010:7 Jonas Lord Test av GNSS-mottagare från DataGrid (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:6 Anders Engfeldt och Robert Odolinski Punktbestämning i RH 2000 - Statisk GNSS-mätning mot SWEPOS (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:5 Per-Ola Eriksson Anslutning av lokala höjdnät till
RH 2000 med GNSS-stommätning (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:4 Per-Ola Eriksson Höjdmätning med GNSS – vägledning för olika mätsituationer (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:3 Robert Odolinski Checklista för nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:2 Robert Odolinski Studie av noggrannhet och
tidskorrelationer vid mätning med
nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
2010:1 Bo-Gunnar Reit

Om geodetiska transformationer (pdf, öppnas i nytt fönster)

On geodetic transformations (engelsk version) (pdf, öppnas i nytt fönster)

2009:5 Susanna Bosrup och Jenny Illerstam Restfelshantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i
plan och höjd (pdf, öppnas i nytt fönster)
2009:4 Anders Fridén och Ann-Katrin Persson Realtidsuppdaterad etablering av fri station - ett fälttest med radioutsänd projektanpassad nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
2009:3   Nationell geodatastrategi 2009 (pdf, öppnas i nytt fönster)
2009:2 Robert Odolinski och Johan Sunna Detaljmätning med nätverks-RTK - en noggrannhetsundersökning (pdf, öppnas i nytt fönster)
2009:1 Jonas Ågren Beskrivning av de nationella geoidmodellerna SWEN08_RH2000 och SWEN08_RH70 (pdf, öppnas i nytt fönster)
2008:6 Tomas Öhrn Huvudmannaskap för allmänna
platser i detaljplan (pdf, öppnas i nytt fönster)
2008:4 Daniel S Johansson och Sören Persson Kommunikationsalternativ för nätverks-RTK – virtuell referensstation kontra nätverksmeddelande (pdf, öppnas i nytt fönster)
2008:2 Kristin Andreasson På gränsen till framtiden: Möjligheter till koordinatbestämda fastighetsgränser (pdf, öppnas i nytt fönster)
2008:1   Nationell geodatastrategi 2008 (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:15 Eije Sjödin och Peter Wiström Tredimensionell fastighetsindelning: Uppföljning av de första årens tillämpning samt förslag till lagändringar (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:14 Mikael Lilje, Per-Ola Eriksson, Per-Anders Olsson, Runar Svensson, Jonas Ågren RH 2000 och riksavvägningen (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:13 Leif Norell Markåtkomst och ersättning för vägar, järnvägar och kraftledningar i Norden (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:12 Jesper Ivarsson Test and Evaluation of SWEPOS Automated Processing Service (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:11 Christina Lilje, Andreas Engfelt och Lotti Jivall Introduktion till GNSS (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:10 Martin Lidberg och Mikael Lilje Evaluation of Monument Stability in the SWEPOS GNSS Network using Terrestrial
Geodetic Methods — up to 2003 (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:9 Ida Magni Kan Nätverks-DGPS bidra till att effektivisera naturreservatsmätning - en utvärdering av mätnoggrannhet och användaraspekter (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:8 Daniel Halvardsson och Joakim Johansson Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:5   Kom igång med ArcCadastre! (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:4 Jonas Ågren och Runar Svensson Postglacial Land Uplift Model and System Definition for the New Swedish Height System RH 2000 (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:3 Kristin Andreasson Utökade möjligheter till
fastighetsbestämning
och avveckling av åtgärden
återställande av gränsmärke (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:2   Getting started with ArcCadastre (pdf, öppnas i nytt fönster)
2007:1 Fredrik Johansson och Mattias Wallerström En nätverks-RTK-jämförelse mellan GPS och GPS/Glonass (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:9 Assad Shah Systematiska effekter inom den tredje riksavvägningen (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:8 Hans-Fredrik Wennström (ed.) Struve Geodetic Arc 2006 International Conference – the Struve arc and extensions in space and time (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:6 Tomas Öhrn och Anders Moberg Samfällighetsregistret (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:5 Helena von Malmborg Jämförelse av Epos och nätverks-DGPS (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:4 Dan Klang KRIS-GIS® projekt i Eskilstuna. Kvalitet i höjdmodeller (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:3 Dan Klang och Helén Burman En ny svensk höjdmodell laserskanning, Testprojekt Falun (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:2 Dan Norin, Andreas Engfeldt, Stefan Öberg, Lars Jämtnäs Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst (pdf, öppnas i nytt fönster)
2006:1 Göran Eriksson och Karin Lindgren Gardby Vad kostar en avstyckning i Norden? (pdf, öppnas i nytt fönster)