Fråga om ett pågående ärende

Här kan du kontakta Lantmäteriet gällande pågående ärenden som du har hos oss.

Behöver du komplettera ett påbörjat ärende hos oss kan du göra det här:

Ärendetyper

Fastighetsbildningsärende

Ett fastighetsbildningsärende är när en fastighet ändras genom en lantmäteriförrättning. Fastigheten kan till exempel:

  • delas genom avstyckning eller klyvning
  • läggas ihop genom sammanläggning
  • överföras till annan fastighet genom fastighetsreglering
  • bilda, ändra eller ta bort gemensamhetsanläggning eller samfällighet
  • bilda, ändra eller ta bort ledningsrätt

Inskrivningsärende

Ett inskrivningsärende är när förändringar sker på fastigheten i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Förändringarna kan bestå av följande:

  • ändra lagfaren ägare
  • ta ut nya, förändra eller döda inteckningar
  • skapa ändra eller ta bort avtalsrättigheter
  • skapa ändra eller ta bort nyttjanderätter
  • skapa en anteckning på fastigheten

Övrigt ärende

Andra typer av ärenden än fastighetsbildningsärenden eller inskrivningsärenden.

Om du har frågor om en fastighet

För att få ut information om en specifik fastighet behöver du ange en fullständig fastighetsbeteckning. 

Hitta fastighetsbeteckning i vår e-tjänst Min karta.

Skicka in din fråga

Observera att formuläret nollställs efter 20 minuters inaktivitet.

*) markerar obligatoriska fält

Kontaktuppgifter

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 077163 63 63.