Ingen prognos för eventuell lösning för åtkomst till Lantmäteriets digitala tjänster

19 juni 2024

Lantmäteriet arbetar för att se om det är möjligt att ge tillgång till delar av de digitala tjänster som idag är stängda eller begränsade. I dagsläget kan myndigheten inte ge en prognos för när en eventuell lösning är möjlig att erbjuda.

Lantmäteriet beklagar de olägenheter som nedstängningen eller begränsningen av vissa digitala tjänster orsakat. Myndigheten har förståelse för att detta skapat besvär och störningar inom många verksamheter och arbetar intensivt för att ta fram en säker och hållbar lösning. I dagsläget finns ingen prognos för när en eventuell lösning är möjlig att erbjuda.

- Många aktörer i samhället är beroende av den information vi tillhandahåller. Vi arbetar för att se om det är möjligt att ge tillgång till delar av de digitala tjänster som idag är stängda eller begränsade. Arbetet utgår från en särskild ordning, där kommuner och myndigheter prioriteras, säger Anders Lundquist, ställföreträdande generaldirektör, Lantmäteriet.

Flera åtgärder har vidtagits

En rad åtgärder har redan genomförts för att möta behoven i samhället av tillgång till Lantmäteriets information på ett säkert sätt. I början av juni fick de kommunala lantmäterimyndigheterna (KLM) tillgång till sina egna akter. Även handlingar och kartor med datering före 1874 har tillgängliggjorts i e-tjänsten Historiska kartor.

Myndigheten ser löpande över fördelning av arbetsuppgifter och personalresurser, ökad support och ökad bemanning för att möta de behov som kan uppstå.

Bakgrund

Lantmäteriet förändrade av säkerhetsskäl sina rutiner kring åtkomst av handlingar och information den 24 maj. Det medförde att tillgången till information, i form av bland annat akter och handlingar gällande lantmäteriförrättningar, i ett antal av Lantmäteriets digitala tjänster stängdes eller begränsades. Handlingar begärs nu ut via Lantmäteriets kundcenter där de sekretessgranskas innan utlämning.

Av säkerhets- och sekretesskäl kan myndigheten inte ange vilken typ av information som funnits tillgänglig i de digitala tjänsterna.