Datamängder

Här hittar du information om befintliga och påbörjade datamängder.

Befintliga datamängder följer en gällande specifikation. Påbörjade datamängder är datamängder där det tagits beslut om att nationella specifikationer ska tas fram men där det ännu inte finns en gällande specifikation.

En påbörjad specifikation kan ha olika status (nått olika långt i processen att ta fram en gällande specifikation). Under Specifikationer och vägledningar kan du läsa mer om processen att ta fram en specifikation och en specifikations olika status.