Gräns för fjällnära skog

Geodata som anger gränsen för fjällnära skog. Delar av Skogsvårdslagen gäller enbart inom gränsen för fjällnära skog. Det styr till exempel om en avverkning av skog ska anmälas eller ansökas om tillstånd för hos Skogsstyrelsen.

Beskrivning

Den digitaliserade gränsen är lämplig att använda för att få en överblick på området för fjällnära skog.

Delar av Skogsvårdslagen gäller enbart inom gränsen för fjällnära skog. Den styr till exempel om en avverkning av skog ska anmälas eller ansökas om tillstånd för hos Skogsstyrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att den digitala gränsen inte har rättsverkan. Det är Skogsstyrelsens författningssamling, SKSFS 1991:3, Förordning om gränsen för fjällnära skog som utgör de juridiska dokument som gäller.

Gränsen för fjällnära skog togs fram i början av 1990-talet och finns beskriven i Skogsstyrelsens författningssamling, SKSFS 1991:3, Förordning om gränsen för fjällnära skog. 2018 gjordes en uppdatering med syfte att öka lägesnoggrannheten.

Utifrån koordinater och beskrivningstexter kvalitetssäkrades gränsen längs hela utbredningen. Gränsen har digitaliserats utifrån koordinater från förordningen, fastighetskartan och historiskt kartmaterial. Där det är möjligt utgår gränsen från platser i terrängen och i fastighetskartan som läget var i början av 90-talet.

Datamängden är en yta inom vilken förordningen gäller.

Status: Gällande

Ansvarig: Skogsstyrelsen

Nationella specifikationer

Nationell dataproduktspecifikation Gräns för fjällnära skog (pdf, nytt fönster)

Specifikation söka och hämta referensdata gräns för fjällnära skog (pdf, nytt fönster)

Informationsutbytesmodell (nytt fönster)

Frågor och svar

Vilka åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om? (www.skogsstyrelsen.se, nytt fönster)

Support

Kontakta supporten för NGP.