Lantmäteriet

Ska du ansöka om lagfart?

Har du blivit ägare till en fastighet, och behöver ansöka om lagfart? Vi har gjort en film för att förklara hur en ansökan går till. Läs mer om lagfartsansökan
Nyheter

Ny prioritering av lantmäteriförrättningar ger effektivare handläggning och kortare kö för många

1 juli 2024

Från och med den 1 juli 2024 kommer färre typer av lantmäteriförrättningar att prioriteras. Förändringen kommer att frigöra tid för handläggning och skapa en effektivare ärendeprocess med kortare kötider för de flesta.