Vanliga frågor och svar

Här hjälper vi dig få svar på frågor som till exempel vem som äger en fastighet, pågående inskrivningsärenden och lantmäteriförrättningar, handläggningstider, om du behöver en karta eller undrar om servitut eller taxeringsvärde. 

Den här servicen kan du få från Lantmäteriet

Lantmäteriet ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om hur du ansöker om lagfart, avtalsservitut, avstyckning, fastighetsreglering eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också beställa utdrag ur våra register.

Det här ingår inte i Lantmäteriets uppdrag

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att ge råd om till exempel hur en bodelning eller ett arvskifte ska genomföras, om skatteplanering eller att lämna råd om hur bestämmelser eller äldre beslut kan tolkas.

Det ingår inte i Lantmäteriets uppdrag att utanför ett fastighetsbildningsärende reda ut frågor om din fastighets historik. Det kan exempelvis handla om vilken rätt din fastighet har till väg, dess andel i samfälligheter eller att tolka otydliga fastighetsgränser.

Om du behöver hjälp med dina frågor, få förslag på lämpligt tillvägagångssätt eller hjälp med att tolka eller skapa juridiska dokument så hänvisar vi till privata marknaden via externa rådgivare eller ombud.

Våra handläggningstider

På dessa sidor hittar du:

Skyddad identitet och anonymitet

Eftersom meddelanden via e-post räknas som offentlig handling rekommenderar vi att du kontaktar Lantmäteriets kundcenter per telefon eller besöker någon av Lantmäteriets kontor utan att ange namn- eller kontaktuppgifter, för att vara anonym.

Lantmäteriet kan hjälpa till med att förmedla brev till personer som äger en fastighet då personen har skyddade personuppgifter, och du inte vet personens personnummer.

Hur du skickar brev till person med skyddad identitet.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen.

Du som har skyddad identitet kan inte se dina uppgifter i e-tjänsten Min fastighet. Kontakta Lantmäteriets kundcenter via telefon om du har skyddad identitet och behöver hjälp med ägarintyg eller utdrag ur fastighetsregistret för din fastighet.

Uppgifter som kan identifiera personer med skyddad identitet i folkbokföringen är inte offentliga. Sådana uppgifter ersätts i fastighetsregistret med texten ”Skyddade personuppgifter”.

Jag vill veta mer om en fastighet

I vår e-tjänst Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. E-tjänsten har en begränsning på fem sökningar per användare och 24 timmar.

Se en kort, animerad film: Fyra frågor om fastighetsägare (nytt fönster).

Om du äger en fastighet kan du logga in i vår e-tjänst Min fastighet och ta del av informationen ur fastighetsregistret.

Se två korta, animerade filmer:

Tre frågor om pantbrev (nytt fönster).

Fem frågor om servitut (nytt fönster).

I vårt beställningsformulär kan du enkelt beställa utdrag ur fastighetsregistret.

Beställ information ur fastighetsregistret.

Se två korta kort, animerade filmer:

Fyra frågor om utdrag ur fastighetsregistret (nytt fönster).

Fyra frågor om inteckningar (nytt fönster).

I e-tjänsten Min fastighet kan du se om det finns några servitut på fastigheten. I tjänsten hittar du också detaljerade uppgifter om din egen fastighet så som:

 • Lagfart och inteckningar
 • Fastighetsrättsliga åtgärder med tillhörande akter

Läs mer om servitut. Vid ytterligare frågor gällande servitut är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Du kan kostnadsfritt beställa ett utdrag ur fastighetsregistret. I registerutdraget framgår bland annat:

 • vem som är lagfaren ägare av fastigheten
 • inteckningar
 • taxeringsuppgifter
 • uppgifter om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är kopplade till fastigheten. 

Då ska du vända dig till Skatteverket. Via Skatteverket kan du få uppgifter om beslutade taxeringsvärden. Besök tjänsten "söka taxeringsvärde” på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Lantmäteriet kan hjälpa till med att förmedla brev till personer som äger en fastighet då personen har skyddade personuppgifter, och du inte vet personens personnummer.

Hur du skickar brev till person med skyddad identitet.

Frågor om ägande (lagfart)

All information om hur du gör för att att ansöka om lagfart finns på sidan Ansök om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav.

Se en kort animerad film: Fem frågor om lagfart (nytt fönster).

Har du frågor om ett pågående inskrivningsärende (exempelvis lagfart, inteckning eller tomträtt)? Då är du välkommen att kontakta oss via telefon, på telefonnummer 0771-63 63 63.

Komplettering i ett inskrivningsärende skickas till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Ange att det gäller en komplettering, skriv ut fastighetsbeteckningen och märk eventuellt handlingarna med ditt ärendenummer.

Hur lång tid ett ärende tar varierar, det beror bland annat på hur många inskrivningsärenden som vi får in under samma period.

Se vår uppskattade handläggningstid för inskrivningsärenden

Exempel på inskrivningsärenden:

 • ansökan om lagfart
 • inteckning
 • tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse
 • inskrivning av avtalsservitut eller anteckning

Jag vill ändra min mark (fastighet)

Om du vill göra förändringar som påverkar fastighetens gränser så behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning. Information om hur du går tillväga finns på sidan Ändra, lägg ihop och dela en fastighet.

En ansökan om lantmäteriförrättning kan skickas in på två sätt. Antingen via vår e-tjänst eller per post.

Så här ansöker du

Det här händer när du skickar in en ansökan till oss – Lantmäteriförrättningen steg för steg

Du kan även följa pågående lantmäteriförrättningar i vår e-tjänst för lantmäteriförrättningar. Det gäller både ärenden du själv ansökt om och ärenden du på annat sätt är berörd av. I tjänsten ser du också om ditt ärende har blivit tilldelad en handläggare. 

Hur lång tid ett ärende tar varierar. När en handläggare börjar arbeta med ditt ärende hör vi av oss. Det är först då du kan få mer information om tid, kostnad och vem som ska betala.

Se vår uppskattade handläggningstid för förrättningsärenden

Kostnadsexempel och mer information om kostnader

Vi tar betalt för allt arbete med ditt ärende från det att ansökan kommer in, oavsett om det slutar med att:

 • det ni ansöker om går att genomföra
 • det ni ansöker om inte går att genomföra
 • ni tar tillbaka ansökan

Då ska du vända dig till den kommun där du vill bygga. Det är byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd som handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.

Kartor

I vår e-tjänst Min karta kan du spara eller skriva ut pdf i valfri skala över det område du önskar för användning som underlag vid till exempel bygglovsansökan.

Då passar Min karta som är vår karttjänst. I tjänsten kan du bland annat:

 • Hitta platser, fastigheter och adresser
 • Visa fastighetsgränser
 • Gör en utskrift i valfri skala
 • Titta på kartor samt nya och äldre flygbilder
 • Rita och mäta i kartan
 • Se höjdinformation