Våra produkter

Här hittar du information om våra geodataprodukter inom fastighetsinformation samt kartor och geografisk information.

Produktlista

Alla geodataprodukter hittar du i produktlistan och du kan filtrera på olika kategorier. Kategorierna är bland annat utifrån produkternas typ, informationsinnehåll eller särskilda villkor.

Produktlista för geodataprodukter

Beskrivning av produkttyper

Det finns tre produkttyper för Lantmäteriets geodataprodukter: direktåtkomst, nedladdning och visning. Produkttyperna fungerar på olika sätt.

Direktåtkomst 

Direktåtkomstprodukterna ger åtkomst till uppdaterad information i realtid via anrop direkt till Lantmäteriet. De har ett programmeringsgränssnitt (API) och kräver ett system som är anpassat till API:et. Produkterna kan inte användas direkt i en webbläsare.

Produkterna har två typer av frågor: hitta och hämta.

  • Hitta Fråga gör du med olika sökkriterier som till exempel geometri eller fritext. Som svar får du referenser till de objekt som berörs av sökkriterier. Referenser (objektidentiteter) kan du sedan använda för att hämta information om objektet.
  • Hämta Fråga gör du med objektidentitet. Som svar får du information om objekt inom det urval som du har efterfrågat. I vissa fall ingår även referenser till andra objekt i svaret.

Nedladdning 

Nedladdningsprodukterna ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig. Hur du beställer och laddar ner informationen skiljer sig åt mellan olika nedladdningsprodukter. 

Visning 

Visningsprodukterna ger åtkomst till information i form av kartor och bilder. Du kan titta på innehållet men inte bearbeta eller förändra det. De har ett programmeringsgränssnitt (API) och kräver ett system som är anpassat till API:et. Produkterna kan inte användas direkt i en webbläsare.

Du kan kombinera visningsprodukterna med till exempel direktåtkomstprodukter. På så sätt kan du till exempel söka på adresser, ortnamn och fastigheter för att sedan visa informationen i kartan.

Beskrivning av informationsinnehåll

Lantmäteriets geodataprodukter är bland annat uppdelade utifrån informationsinnehåll i huvudkategorierna: fastighetsinformation och geografisk information.

Fastighetsinformation

Produkter inom fastighetsinformation innehåller till största delen information från fastighetsregistrets textdel men även lägenhetsregistret och samfällighetsföreningsregistret. Fastighetsinformation finns som direktåtkomstprodukter och nedladdningsprodukter. 

Läs mer om produktindelning fastighetsinformation i Dokumentation geodataprodukter (nytt fönster)

Geografisk information

Produkter inom geografisk information innehåller: kartografisk information, bilder, höjddata, hydrografisk information samt geodetisk information. Alla tre produkttyper finns för produkter inom geografisk information.

Andra kategorier

Produkterna är även uppdelade utifrån andra kategorier som till exempel olika särskilda villkor och EU-direktiv. Alla kategorier hittar du i produktlistan.

Öppna data

Några av Lantmäteriets produkter är öppna data och för dessa produkter tillämpas Creative Commons - Erkännande (CC0). Det innebär att produkterna är avgiftsfria och du får använda och publicera informationen fritt. 

Inspire

Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe och är ett EU-direktiv för geodata i Europa. Lantmäteriet tillhandahåller några produkter som uppfyller kraven för EU-direktivet.

Beställ våra geodataprodukter

Läs mer om hur du beställer våra geodataprodukter på respektive produktsida.

Geotorget

Geotorget gör det enklare att hitta information om och få tillgång till geodata från Lantmäteriet och Nationell geodataplattform (nytt fönster). Geotorget består av flera olika delar.

Läs mer om Geotorget

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata