Vår samverkan med andra

Vi samverkar med ett stort antal myndigheter, kommuner och organisationer. Ibland handlar det om att gemensamt lösa ett specifikt uppdrag, i andra fall om mer omfattande projekt där många aktörer är inblandade.

Vi vill förenkla delning av digital information

En stor del av arbetet vi utför tillsammans med andra har målet att öka produktionen och användandet av geodata i Sverige. Vi vill att det ska bli enklare att dela den här typen av digital information mellan myndigheter, kommuner och företag.

För dig som är verksam inom undervisning, utveckling eller forskning

Tack vare vårt samarbete med Vetenskapsrådet och Sveriges lärosäten har du som är verksam inom undervisning, utveckling eller forskning möjlighet att gratis få tillgång till många geodataprodukter genom avtal. Det är ett erbjudande som även gäller dig som arbetar på bibliotek, museum eller annan kulturinstitution.