Rättsinformation

Här kan du läsa mer om de lagar och förordningar som är relevanta för Lantmäteriets verksamhet, dessutom olika remissvar, anvisningar och handledningar.

Navigera i menyn för att ta del av föreskrifter och handböcker samt läsa om spridningstillstånd, upphovsrätt till kartor och bilder, behandling av personuppgifter, PSI-lagen och dröjsmålstalan.

Ta del av alla författningar som berör Lantmäteriet i kronologisk ordning på Lagrummets webbplats (nytt fönster).