Norrbotniabanan – stort och spännande järnvägsprojekt

7 maj 2024

Längs med kusten från Umeå till Luleå ska Norrbotniabanan byggas, en 27 mil lång järnväg. Nu är Lantmäteriets arbete i full gång med att säkra åtkomsten till marken.

Det har sedan länge talats om, och under senare år planerats för, en ny järnväg längs med Norrlandskusten – ett gigantiskt projekt som förutom byggnation av en 27 mil lång järnväg, också omfattar 250 nya broar och 55 mil ny väg.

Norrbotniabanan skapar säkrare och mer miljövänliga transporter. Restiderna halveras, transportkostnaderna sänks och förbindelserna mellan Sverige och Europa förbättras. Så även om järnvägen skär igenom landskap och på vissa platser bostadskvarter, är järnvägen efterlängtad av många.

Lantmäteriet har även varit med under planeringsfasen

Genom myndighetssamverkan har Trafikverket som bygger järnvägen haft ett nära samarbete med Lantmäteriet under hela planeringsfasen.

– Under de drygt fem år som nu passerat sedan järnvägsplanerna påbörjades har vi samverkat med Trafikverket, utrett samfälligheter och dess delägare, skapat nya samfälligheter och gjort vissa fastighetsbestämningar, berättar Martina Eriksson, projektledare för Norrbotniabanan på Lantmäteriet.

Nu är arbetet i full gång – vad gör då Lantmäteriet?

I december 2023 vann järnvägsplanerna för sträckan mellan Umeå och Skellefteå laga kraft, så nu är arbetet för Lantmäteriets del i full gång. Lantmäteriet delar ansvar och arbete för sträckan med de kommunala lantmäterimyndigheterna i Umeå och Skellefteå.

Lantmäteriets uppdrag består i att lösa frågor om markåtkomst. Det rör sig om:

  • fastighetsbildning för själva järnvägsfastigheten
  • markera upp, mäta och klargöra gränser för järnvägssträckan
  • bilda servitut för bland annat broar, servicevägar med mera
  • anläggningsförrättningar görs dels för de enskilda vägar som påverkas av järnvägen, dels för nya enskilda vägar som ska byggas för att säkra utfarter för de fastigheter som påverkas
  • ledningsrätt för att förse järnvägen med ström. Bildas från Vindeln till Robertsfors.

Det rör sig om ett större antal förrättningar i både Robertsfors och Skellefteå kommun. Anna Rahm, förrättningslantmätare och specialist i Umeå berättar:

– Förutom fastighetsbildningsförrättningarna, där vi bland annat bildar järnvägsfastigheten, handlägger vi också väldigt många anläggningsförrättningar. Järnvägen kommer till viss del gå nära E4:an så att vissa utfarter mot E4:an blir avskurna, vilket vi ska lösa så att det blir så bra som möjligt för de som berörs, säger Anna Rahm

Stort tryck på mät- och kartingenjörer

Det krävs många mät- och kartingenjörer för att klara uppdraget. Man behöver därför även ta in förstärkning från andra enheter, framför allt under kommande barmarkssäsong. Enligt Peder Andersson, funktionschef och ansvarig för de här frågorna på Lantmäteriet, är det inte möjligt att genomföra uppdraget utan en nationellt fungerande mätsamordning.

– Fram till nu har man jobbat för högtryck med att bland annat mäta och staka ut gränser ute i fält från tidig morgon till sen eftermiddag. Än så länge ligger snön kvar och man har kunnat använda sig av snöskoter och olika typer av skidor i den svåråtkomliga terrängen.

Han får medhåll av Tobias Nordmark, mät- och kartingenjör på Lantmäteriet:

– Det går snabbast och är mest kostnadseffektivt på det viset. Det är ett jobb som förutsätter god planering. Vi planerar mätningen inför varje dag och utifrån det lägger vi upp jobbet för att undvika att utsätta oss själva eller kollegor för onödiga risker. Många mil på snöskoter och skidor har det blivit.