Bred samverkan runt årets Kartdagar

22 April 2024

Lantmäteriet medverkade stort på Kartdagarna den 16–18 april i Göteborg. Trenden att den digitala transformationen kräver gemensamma lösningar avspeglades i konferensprogrammet och Lantmäteriet samverkade med andra myndigheter runt flera föredrag.

Lantmäteriets presentationer spände över en rad ämnen, från digitaliseringen av samhällbyggnadsprocessen, standardisering och automatisering till Blåljuskollen, satellitpositionering och kompetensförsörjning. Totalt bestod programmet av ett hundratal föredrag och workshops. Antalet föranmälda besökare var cirka 600 per dag.

Dialog om digitalisering

Bland föreläsarna fanns Malin Klintborg, som leder Lantmäteriets arbete med smartare samhällsbyggnadsprocess. Hon deltog i ett panelsamtal om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med representanter för Skogsstyrelsen, Göteborgs stad och Malmö stad.

Debattörerna betonade att regeringen i högre grad behöver styra digitaliseringen för att det ska gå att uppnå nationell enhetlighet. De efterlyste också besked om finansieringsformer i en situation där offentlig verksamhet har stora kostnader för digitalisering och standardiseringar av datamängder, men nyttorna kommer hela samhället till del.

Maskininlärning på frammarsch

Även Erik Nilsson, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet, gav en glimt av framtiden när han föreläste om maskininlärning för detektering av byggnader inför cirka 200 föranmälda åhörare. Lantmäteriet ser maskininlärning som ett strategiskt viktigt område och en modell för att identifiera byggnader ingår i den satsningen.

– På kort sikt får vi stöd i att hitta byggnader som har ändrats, rivits eller tillkommit vilket gör att kvaliteten på Lantmäteriets byggnadsdata förbättras. På längre sikt hoppas vi att underlaget ska bli ännu mer träffsäkert och att vi på så sätt kan minska den tid vi lägger på att ajourhålla och kartera byggnader, säger Erik Nilsson.

I planen ingår att ta fram modeller för fler objekttyper, till exempel vägar.

Serbiska Lantmäteriet på plats

Under Kartdagarnas sista dag var Mathias Rantanen och Zeljko Simunovic på plats tillsammans med kollegor från Lantmäteriets serbiska motsvarighet Republic Geodetic Authority, RGA. De bidrog med två presentationer om utvecklingen av en nationell infrastruktur för geodata i Serbien och på västra Balkan. Föredragshållare var Darko Vucetic och Ljiljana Zivkovic, båda från RGA.

Bakgrunden är att Lantmäteriet sedan 2023 arbetar i ett SIDA-finansierat projekt i Serbien vars övergripande mål är att stödja arbetet med att ta fram standarder för geografiska data och fysiska planer.

– Lantmäteriets erfarenheter från smartare samhällsbyggnadsprocess är en viktig del i det arbetet, säger Mathias Rantanen, Lantmäteriets projektledare.

Foto: Kristina Andersson/Lantmäteriet.

Gänget bakom allt var Lantmäteriets regionala geodatasamordnare. Joakim Jansson, Maya Österberg, Anika Henriksson och Frida Göthberg (ej på bild) skötte montern, var moderatorer och höll föredrag. Här tillsammans med Linus Rispling, SCB, och Mats Berglund, Lantmäteriet.
Panelsamtalet om digitalisering av samhällbyggnadsprocessen hade 214 föranmälda åhörare. Fr v: Erik Jeansson, Göteborgs stad, Trine Nykjär, Malmö stad, Malin Klintborg, Lantmäteriet, och Patrik André, Skogsstyrelsen.
Lantmäteriets geodatasamordnare Karin Neland var moderator under det internationella passet. Här tillsammans med Mathias Rantanen, Lantmäteriets projektledare i Serbien. Foto: Mats Berglund.
Magnus Forsberg var på plats för att prata om Geodatarådets vision för geodataområdet 2040.
Fr h: Lantmäteriets HR-strateg Maria Nässert berättade om en ny kampanj för att locka unga till geodatabranschen. Här tillsammans med Maya Österberg, regional geodatasamordnare.
Det var fullsatt när Fredrik Lundberg, produktionsutvecklare, berättade om övervakning och kontroller av Lantmäteriets automatiska kartgeneralisering.
Geodatasamordnare Per-Olof Öryd, tillika styrelseledamot i Kartografiska sällskapet som arrangerar Kartdagarna, hade bråda dagar. Här tillsammans med Malin Klintborg, Lantmäteriet.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website