Languages Lättläst Teckenspråk

Om oss

Vi är en myndighet som tillhör Näringsdepartementet. Vår verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle.

Vår verksamhetsidé är att bidra till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

  • bebygga och utveckla fastigheter och samhällets infrastruktur.
  • köpa, äga och sälja fastigheter.
  • söka, hitta och använda geografisk information och fastighetsinformation.

Vårt uppdrag

Lantmäteriet är en myndighet som tillhör Näringsdepartementet. Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi utvecklar samhället och tar ledning inom utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen.

Vi ansvarar också för

  • Sveriges geodetiska riksnät samt ger stöd för satellitbaserad lägesbestämning och navigering. Riksnätet består av punkter med noggrant bestämda positioner. Riksnätspunkterna kan användas som utgångspunkter för olika typer av mätning, till exempel vid projektering och kartläggning.
  • Att fastställa ortnamn enligt ett vårdat ortnamnsskick.

Du kan läsa mer om vårt uppdrag i Lantmäteriets regleringsbrev.