Oklarheter kring gränser

Finns det oklarheter kring gränser eller rättigheter? Vi kan hjälpa till med att lösa olika frågor rörande fastigheter.

Hitta gränser

Fastighetsgränser och gränsmärken har stor betydelse för markens användning. Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på förrättningskartan. 

Läs mer om hitta gränser.

Om du är osäker på gränser eller servitut

Särskild gränsutmärkning

Saknas det gränsmarkeringar? Då kan du ansöka om en särskild gränsutmärkning. Vi märker ut försvunna gränsmarkeringar eller kompletterar med markeringar på marken på nya ställen i gränsens sträckning. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Läs mer om särskild gränsutmärkning och hur du ansöker.

Fastighetsbestämning

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan du ansöka om en fastighetsbestämning.

Läs mer om fastighetsbestämning och hur du ansöker.

Vi utför endast gränsutvisningar åt kommuner och myndigheter

Från och med 1 januari 2017 utför inte Lantmäteriet uppdrag som gränsutvisningar åt privatpersoner, bolag och föreningar. Lantmäteriet hänvisar här till externa aktörer på den öppna marknaden. Vi fortsätter att erbjuda och utföra dessa uppdrag åt kommuner och statliga myndigheter. 

Läs mer om vad en gränsutvisning innebär.