Information om fastigheter

I våra register finns aktuell information om alla fastigheter i Sverige. Informationen används ofta yrkesmässigt inom olika verksamheter, bland annat vid kreditgivning och fastighetsförsäljning. Vi har även e-tjänster som du kan använda när du behöver information om en fastighet - din eller någon annans.

Ta reda på vem som äger en fastighet

I e-tjänsten Vem äger fastigheten kan du enkelt se vem som äger en fastighet genom att fylla i fastighetsbeteckningen.

Information om din fastighet

Behöver du information om dina egna fastigheter, tomträtter, gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter? I e-tjänsten Min fastighet hittar du detaljerad information om dessa. Du kan till exempel se tomtkarta, gränser och inteckningar.

Vill du använda fastighetsinformation i din verksamhet?

Då kan du ansluta ditt system till någon av våra tjänster. Läs mer om våra geodataprodukter och hur du ansluter ditt system.

Du kan även vända dig till någon av våra återförsäljare. De har färdiga applikationer för att söka i fastighetsregistret.