Förändra, lägg ihop eller dela

En fastighet, det vill säga en tomt eller bit mark, kan förändras på olika sätt. Den kan delas, läggas ihop eller föras över till en annan. Vår metod för att hjälpa dig när en fastighet ska förändras är oftast genom en lantmäteriförrättning.

Vad är en fastighet?

En fastighet är, till skillnad från vad många tror, inte en byggnad utan en avgränsad del mark. Byggnader och andra saker som hör till fastigheten, är i själva verket så kallade fastighetstillbehör.

Så kan en fastighet förändras

En fastighet kan ändras på olika sätt. När en fastighet ska ändras sker det oftast genom en lantmäteriförrättning. Du kan dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter.

Oavsett om du ska köpa nytt eller ändra någonting med fastigheten eller marken du redan äger, så är det bra att ha koll på kommunens detalj- och områdesplaner. De reglerar bland annat hur och var du får bygga och hur stor tomten får vara. Ibland innehåller de även detaljerad information som färgen på husens fasader.

Stycka av

Illustrerad karta som visar förändringen vid en avstyckning

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet.

Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett hus. Avstyckning kan även ske utan att det finns något köp som grund. 

Läs mer om avstyckning

Klyva

Illustrerad karta som visar förändringen vid en klyvning

Klyvning är när en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet.

Vid en klyvning upphör den ursprungliga fastigheten att finnas samtidigt som nya fastigheter bildas. 

Läs mer om klyvning

Sammanlägga

Illustrerad karta som visar förändringen vid en sammanläggning

Om du äger flera fastigheter eller tomter kan du lägga ihop dem till en fastighet. Det kallas för sammanläggning.

För att göra en sammanläggning krävs det att fastigheterna ägs av samma person/er samt att fastigheterna har lika lagfartsförhållanden. Har fastigheterna inte lika lagfartsförhållanden så kan du ansöka om att överföra mark genom en fastighetsreglering.

Läs mer om sammanläggning

Överföra mark mellan fastigheter

Illustrerad karta som visar förändringen vid en fastighetsreglering

Att överföra mark mellan fastigheter kallas fastighetsreglering. 

Genom en fastighetsreglering kan du utöka eller minska din fastighet, bilda olika typer av rättigheter eller bilda, ändra eller ta bort samfälligheter och servitut. 

Läs mer om fastighetsreglering

Ansök om Lantmäteriförrättning

När en fastighet ska ändras sker det oftast genom att du ansöker om en lantmäteriförrättning. Det tar olika lång tid, och kostar olika mycket pengar, beroende av hur lätt eller svårt det är att genomföra det du ansöker om.

I vår e-tjänst kan du ansöka, följa samt komplettera ditt ärende.

Läs mer om hur du ansöker