Geodataområdet 2040

Geodataområdet 2040 är ett fokusområde från den gemensamma nationella geodatastrategin. Det är framtaget av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Här läggs löpande information om fokusområdet ut.

Målbild

Under 2023 kommer Geodatarådet att arbeta med att ta fram en målbild för geodataområdet år 2040. Målbilden ska ge oss ett gemensamt läge av de olika behov som kommer att finnas och en beskrivning över hur vi ska ta mot målbilden. Arbetet genomförs i bred samverkan med branschen och är öppet för delaktighet för alla som vill.

En första version av målbildsarbetet:

Geodataområdet 2040 version 1.1 (pdf, nytt fönster)

Scenarios som visualiserar geodataområdet 2040:

På detta material tar vi gärna emot synpunkter!

Workshops

Under våren 2023 genomför Geodatarådet en rad workshops i syfte med att få fram flera framtidsbilder och behov. Dessa är öppna för alla som vill delta. Vi sammanställer under april-juni resultatet till en gemensam framtidsbild med gemensamma behov. Vi tar också fram en beskrivning av en gemensam vision för 2040 utifrån resultatet.

Material till workshops på din arbetsplats

Workshopmaterial – framtidsbild och vilka behov den skapar (pptx, nytt fönster).

I materialet finns bildspel och filmer för att göra en egen framtidsspaning. Använd resultatet till att göra en framtidsplan och/eller mejla det till oss på Geodatarådet. Era tankar är värdefulla.

Material från tidigare seminarier och workshops

Geodataseminarium den 1 februari 2023

Workshopresultat från geodataseminarium 2023 (pdf, nytt fönster).

Filmer:

Kontakt

Ansvarig vid Geodatarådet: Magnus Forsberg, magnus.forsberg@lm.se.