Regeringsuppdrag

Här presenteras pågående uppdrag från regeringen som tilldelats Lantmäteriet och de rapporter som Lantmäteriet har lämnat till regeringen. 

Uppdragen och rapporterna är sorterade efter diarienummer, senast överst. När ett uppdrag är klart presenteras det under avslutade uppdrag.

Lantmäteriets regeringsuppdrag
Uppdrag Diarienummer Rapport

Myndighetsgemensamt arbete för kortare ledtider vid prövning av nätkoncession (pdf, nytt fönster)

LM2024/003862

Ändring av anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 (pdf, nytt fönster)

LM2023/017593

Redovisas årligen den 1 oktober fram till 2025 samt årligen i Lantmäteriets årsredovisning vad avser förbrukning av medel.

Uppdrag att följa upp mål om handläggningstider samt om bemötande och service hos vissa myndigheter (pdf, nytt fönster)

LM2022/043317

Redovisas till Tillväxtverket den 15 februari årligen till och med 2029.

Uppdrag att ta fram en digital redovisning av strandskyddade områden (pdf, nytt fönster)

LM2022/029304

Delredovisas till Miljödepartementet senast den 30 juni 2023 (pdf, nytt fönster).

Redovisas till Miljödepartementet senast den 20 december 2024.

Genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark (pdf, nytt fönster)

Uppdatera, utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunderlag med skogliga grunddata (pdf, nytt fönster)

508-2018/4130

LM2019/004968

Årligen i Skogsstyrelsens årsredovisning.

Återrapporteringskrav

Uppdrag som ska återrapporteras i Lantmäteriets Årsredovisning
Uppdrag Diarienummer Redovisas
Informationssäkerhet (pdf, nytt fönster) LM2024/003854

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Åtgärder för att förenkla för företag (pdf, nytt fönster) LM 2024/003857

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Omarrondering (pdf, nytt fönster) LM2024/003853

Lantmäteriets Årsredovisning 2024

Gemensam målsättning för nyckeltal (pdf, nytt fönster) 201-2018/8076

Årligen i Lantmäteriets Årsredovisning

Övriga uppdrag

Övriga uppdrag där Lantmäteriet medverkar 
Uppdrag Diarienummer Rapport
Ändring av uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att göra en samlad bedömning av förmågan inom civila försvaret (pdf, nytt fönster).

LM2023/017609

Redovisas årligen till Försvarsdepartementet senast den 22 februari