Skicka brev till en person som äger en fastighet och har skyddade personuppgifter

Lantmäteriet kan hjälpa till med att förmedla brev till personer som äger en fastighet då personen har skyddade personuppgifter och du inte vet personens personnummer. Breven kan förmedlas både inom Sverige och till utlandet. Denna tjänst är kostnadsfri och kallas för förmedlingsuppdrag.

Vad innebär Lantmäteriets förmedlingsuppdrag?

Lantmäteriet söker med hjälp av fastighetsbeteckningen fram lagfaren ägare via Fastighetsregistret och kompletterar försändelsen med namn och personnummer och skickar därefter försändelsen vidare till Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Skatteverket skickar i sin tur försändelsen vidare till den adress personen har registrerad hos Skatteverket. Det tar cirka fem arbetsdagar innan breven når fram till mottagaren.

Om du redan vet personens personnummer kan du skicka försändelsen direkt till Skatteverkets förmedlingsuppdrag som då skickar breven vidare till den adress personen har registrerad hos Skatteverket.

Läs mer om hur du skickar post till någon med skyddade personuppgifter på Skatteverkets hemsida (nytt fönster).

Gör så här

Så här gör du för att skicka brev till den som har skyddade personuppgifter via Lantmäteriet:

 1. Lägg brevet som ska förmedlas i ett kuvert, förslut kuvertet 
 2. Skriv fullständig fastighetsbeteckning på kuvertet
  (Kommun, Trakt, Block, Enhet, som skrivs exempelvis på det här sättet: Gävle Abborren 1 eller Stockholm Söder 75:2)
 3. Ange din avsändaradress på baksidan av kuvertet
 4. Lägg kuvertet som ska förmedlas i ett ytterkuvert, förslut kuvertet
  (Du kan skicka flera olika brev i samma ytterkuvert)
 5. Skicka brevet till:
  Förmedlingsuppdrag
  Registrator
  Lantmäterigatan 2C
  801 82 Gävle

Om du vill att ditt brev ska skickas som rekommenderad post så behöver du skicka ytterkuvertet rekommenderat till Lantmäteriets adress.